nám. Republiky 5, Opava
+420 605 070 038

Lawyered Group

Najdete nás zde

 

Služby

Naše advokátní kancelář Vám nabízí široké spektrum právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného, správního a trestního (případně přestupkového). Právní služby jsou poskytovány v rozsahu celého právního řádu ČR. Spolupracujeme rovněž s dalšími odborníky z právní a finanční oblasti, nabízíme tedy komplexní služby.

 

 

Osobní přístup

Samozřejmostí je pak osobní přístup ke každému klientovi a zohlednění jeho individuálních požadavků a možností.

 

 

Právní pomoc

Pokud potřebujete pomoci s prodejem či koupí nemovitosti, návrhem na rozvod, sepsáním vyjádření, komunikací se správním orgánem nebo máte jakýkoliv jiný právní problém či si nejste jistí, na co máte právo a chcete se pouze poradit, neváhejte se obrátit na naši kancelář.

O kanceláři

Advokacie je v naší kanceláři vykonávána Mgr. Pavlem Ticháčkem. V roce 2009 získal magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v rámci následující koncipientské praxe působil rovněž jako asistent insolvenčního správce. Převážná část jeho praxe však byla věnována úkonům v rámci trestních řízení, sepisování smluv, návrhů, účasti na soudních jednáních a dalším obvyklým úkonům při výkonu advokacie. Po skončení povinné doby praxe pak Mgr. Ticháček po nějakou dobu působil rovněž na Energetickém regulačním úřadě jako právník na oddělení sporných a schvalovacích řízení a následně na odboru licencí.

Ceny služeb

S každým klientem je v rámci úvodní konzultace dohodnuta odměna za zastupování, popř. za právní pomoc.  Obecným právním předpisem, který je možno využít pro výpočet odměny je vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Naše kancelář však preferuje odměnu smluvní, kdy je možnost přizpůsobit se individuálním požadavkům a možnostem každého klienta.

Kontakt

 

Povinné informace

Podle zákona uvádím na svých webových stránkách následující povinnou informaci: „Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz