obrázek

Náš tým

Když se v rodině sejdou tři právníci, je jediným logickým krokem spojit síly dohromady.
Každý z nás máme naprosto odlišnou praxi, proto se ideálně doplňujeme a jsme schopni pokrýt prakticky celý rozsah právního řádu.

Seznamte se

obrázek

JUDr. Bc. Jarmila Ticháčková Mateřanková

advokát

775 423 121

tichackova@ak-tichacek.cz

obrázek

Mgr. Pavel Ticháček

obrázek

JUDr. Ing. Jan Ticháček

of counsel

obrázek

Mgr. Jana Ticháčková

office manager

kancelar@ak-tichacek.cz

obrázek

Ing. Jarmila Mateřanková

finance manager

kancelar@ak-tichacek.cz

obrázek

JUDr. Bc. Jarmila Ticháčková Mateřanková / advokát

JUDr. Bc. Jarmila Ticháčková Mateřanková působí v naší kanceláři na pozici hlavní advokát.

Advokátní zkoušku z pěti předmětů složila s vyznamenáním v roce 2015.

Vysokoškolské univerzitní studium absolvovala s červeným diplomem jak na právnické, tak ekonomické fakultě. Rigorózní řízení absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiu působila jako advokátní a notářská koncipientka. Zkušenosti získala také v rámci stáže na Státním úřadu inspekce práce a úřadu práce.

obrázek

Mgr. Pavel Ticháček

Mgr. Pavel Ticháček stal u zrodu naší advokátní kanceláře.

Po mnoha letech v advokacii se však rozhodl bohaté zkušeností zde nabyté předat do služeb soudnictví. Mgr. Pavel Ticháček aktuálně nevykonává advokacii, ale soustředí se plně na výkon funkce soudce, do které byl jmenován prezidentem republiky v říjnu roku 2022.

Mgr. Pavel Ticháček po úspěšném absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nastoupil povinnou tříletou advokátní koncipientskou praxi v zavedených advokátních kancelářích v Moravskoslezském kraji. V rámci přípravy na výkon činnosti samostatného advokáta působil rovněž jako asistent insolvenčního správce nebo na Energetickém regulačním úřadě, a to na oddělení sporných a schvalovacích řízení a následně na odboru licencí. V roce 2014 úspěšně složil advokátní zkoušky u České advokátní komory a zahájil výkon samostatné advokátní praxe.

obrázek

JUDr. Ing. Jan Ticháček / of counsel

JUDr. Ing. Jan Ticháček působí stabilně jako právník u Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín, a to v hodnosti plukovníka. Dříve působil rovněž jako asistent soudce Ústavního soudu ČR. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity s červeným diplomem a vynikajících studijních výsledků dosáhl i při studiu oboru finanční podnikání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde mu byl udělen titul inženýr.

Pro naší kancelář je neocenitelným přínosem v oblasti veřejného práva, zejména práva ústavního a správního, včetně práva přestupkového. Ceníme si ho také pro jeho jazykové znalosti, jelikož má složenu státní zkoušku z právnické angličtiny.

obrázek

Mgr. Jana Ticháčková / office manager

Mgr. Jana Ticháčková působí v naší kanceláři jako office manager a je naší pravou rukou. 

obrázek

Ing. Jarmila Mateřanková / finance manager

Ing. Jarmila Mateřanková působí v naší kanceláři primárně jako finance manager.

Je pro nás však také neocenitelným přínosem v zejména v oblasti pracovního práva a pracovněprávních vztahů, jelikož působila na Státním úřadu inspekce práce a dlouhá léta také jako ředitelka Úřadu práce v Opavě.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů